Over Pressburg

Pressburg is de vroegere Duitse naam van Bratislava. De stad werd beïnvloed door mensen van allerlei nationaliteiten en religies: Oostenrijkers, Hongaren, Bulgaren, Kroaten, Serviërs, Tsjechen, Slowaken, Duitsers, Italianen, moslims, katholieken, protestanten en joden. Enige tijd geleden spraken in Pressburg geboren mensen drie talen: Duits, Slowaaks en Hongaars. Die tolerantie en veelzijdigheid spreken me aan.

Het is ook de regio waar mijn betovergrootvader Wolf Grünfeld, zijn vrouw Johanna Duschinsky, mijn overgrootvader Filipp, zijn vrouw Gisella, mijn oma Margit en haar zus Teri vandaan kwamen. Deze mensen lieten zich niet klein krijgen door antisemieten, nazi’s en communisten.

Het logo van de uitgeverij is gebaseerd op het stadswapen van Pressburg. Dat logo en de naam Pressburg – met het woord ‘press’ verwijzend naar de media en naar de drukpers – passen perfect bij de uitgeverij. De drie torens in het logo vertegenwoordigen de drie pijlers van Pressburg: hoe te leven, waarom we leven en levensverhalen. Van die laatste categorie maken familiegeschiedenissen een belangrijk deel uit. Met uitgeverij Pressburg hoop ik barrières tussen mensen weg te nemen en een flow van mooie verhalen te bevorderen.

Patrick Bernhart, uitgever / auteur

Contact

info@pressburg.nl

image

Foto: Bas Czerwinski